Recent bleek uit een enquete van Agoria ICT dat er meer dan 9000 IT-vacatures niet ingevuld geraken bij Belgische bedrijven (zie ook). Dit heeft als gevolg dat de pas afgestudeerden van onze opleiding keuze te over hebben voor het vinden van een aantrekkelijke  job in de IT-sector.

Het gebrek aan geschikte IT-mensen is ook binnen onze opleiding niet ontgaan.  Daarom hebben we verfijningen aan het ICT-programma doorgevoerd.  Zo zijn we in dit academiejaar reeds gestart met een stevige portie HTML5 en Javascript te gebruiken  in de labo’s van onze eerstejaarsstudenten.   Tijdens het tweede jaar wordt gestart met het ontwikkelen van mobiele applicaties en wordt meer belang gehecht aan grondige kennis op gebied van server- en systeembeheer. Tevens wordt vanaf volgend academiejaar in trajecdtschijf 2 gestart met een nieuw hoorcollege “Software Engineering” .  Hierin creëren we de  de mogelijkheid  om nog meer nadruk te leggen op een aantal theoretische aspecten van de softwareontwikkeling.  Ook tijdens de themaweken voor onze laatstejaars zal vanaf volgend academiejaar meer aandacht besteed worden aan de laaatste ontwikkelingen binnnen de IT-wereld.  Denk maar aan cloud computing, service oriented applications, e.d.