Studenten die een deel van hun studietijd in een internationale context willen doorbrengen krijgen daartoe verschillende mogelijkheden:

Europa voorziet binnen het Erasmus+ programma de nodige financiële middelen om deze mogelijkheden voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Concreet komt het er op neer dat studenten die een periode van drie maanden of langer in het buitenland doorbrengen maandelijks een beurs toegekend kunnen krijgen.

Studenten die zijn ingeschreven op de AP hogeschool kunnen meer informatie vinden via “Blackboard -> informatie studenten AP -> internationalisering”. (login nodig) De informatie die je daar kan terugvinden is zeer uitgebreid, moest je nog meer vragen hebben, aarzel dan niet om de coördinator internationalisering binnen de opleiding te contacteren. (tom.peeters[@]ap.be)

Er wordt jaarlijks een infosessie georganiseerd (eind april). Tijdens deze sessie zijn alle studenten van de opleiding welkom. (slides infosessie april 2015)

Overzicht Erasmus partners:

Met de volgende buitenlandse hogescholen en universiteiten was er de laatste jaren een actieve Erasmus samenwerking:

  • Oulu University of Applied Sciences (UAS), Finland: Met dit instituut in Noord-Finland werken we al sinds 2004 samen. Na enkele studentenuitwisselingen in de beginjaren hebben we steeds een hechtere samenwerking opgebouwd met dit instituut. Sinds 2010 organiseren we jaarlijks meerdere docentenuitwisselingen: een docent die een week les gaat geven in het buitenland, of omgekeerd. Sinds 2014 richten we samen een vak in: onze tweedejaars werken een volledig semester samen met Finse studenten van de “medical engineering opleiding” aan een software development project.
  • St. Pölten University of Applied Sciences, Oostenrijk: De EPS projecten in St. Pölten worden georganiseerd vanuit de “media technology” en de “informatica” opleidingen. Bij zo goed als al hun projectvoorstellen kunnen studenten uit onze opleiding een meerwaarde betekenen voor een EPS-team. In St. Pölten wordt jaarlijks een summerschool georganiseerd waarop onze studenten ook welkom zijn.
  • Polytechnic University of Catalonia, Spanje: UPC biedt reeds vele jaren EPS projecten aan. Het overzicht van de projecten voor het komende academiejaar bevat vele projecten die interessant zijn voor onze studenten. (Internet of Things, tablet applications,…)
  • Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spanje: (more info coming soon)
  • Haagse Hoogeschool, Den Haag, Nederland
  • Akerhus University College of Applied Sciences Oslo, Oslo, Noorwegen
  • La Salle Barcelona, Barcelona, Spanke
  • Haute Ecole Francisco Ferrer, Brussel,  Belgie

Overzicht buitenlands bedrijven:

Met de onderstaande bedrijven hebben we de laatste jaren samengewerkt. Deze bedrijven zijn ofwel door een student zelf gecontacteerd en aan ons voorgesteld, ofwel gaat het om een buitenlandse afdeling van een bedrijf waarmee we ook in België samenwerken. Moest je zelf interesse hebben om je stage bij een bedrijf in het buitenland uit te voeren dan moet je zeker tijdig beginnen met je zoektocht. Het is immers zeer belangrijk op vooraf duidelijke afspraken te maken zodat de stage vlot kan verlopen.

Bedrijven vinden is  o.a. mogelijk via:

Overzicht mogelijke Erasmus partners:

Met de volgende buitenlandse hogescholen en universiteiten hebben we de mogelijkheid om een Erasmus samenwerking mogelijk te maken, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Deze partners zijn hoofdzakelijk instituten binnen het EPS netwerk. Moest je naar één van de deze locaties willen gaan, meldt dit dan zo snel mogelijk aan de Erasmus coördinator zodat het nodige voorbereiden administratieve werk kan uitgevoerd worden. Overzicht van alle EPS partners op: http://www.europeanprojectsemester.eu.

Deze lijst bevat de instituten waarvan we zeker zijn dat ze projecten aanbieden die interessant zijn voor studenten uit onze opleiding. Bekijk echter ook zeker bovenstaande lijst want het EPS netwerk is de laatste jaren aan het groeien waardoor er steeds meer interessante partners en projectmogelijkheden bijkomen.

Kandidaatstelling:

Stuur de volgende documenten via e-mail naar de coördinator internationalisering. (tom.peeters[@]ap.be)

  • Motivatiebrief