Op een bepaald moment zaten er in het eerste jaar welgeteld 6 studenten…deze tijd is ver achter ons. Drie jaar na elkaar zien we een stijging in de studentenaantallen . Op de koop toe zijn we nu de 3e grootste professionele bachelor elektronica-ict opleiding in Vlaanderen geworden, enkel KaHo SintLieven en het KHK gaan ons nog vooraf.

In oktober 2010 luidde Agoria, de federatie van de technologische industrie, opnieuw de alarmbel. Dit academiejaar begonnen ongeveer 2400 generatie-studenten aan een ICT-studie aan een Nederlandstalige hogeschool of universiteit.
Dat betekent een daling van 9,5 % tegenover vorig jaar.  Een diploma in een ICT richting biedt nochtans een stevige garantie op een job.
Op de arbeidsmarkt is er een structureel tekort aan ICT’ers en het aantal vacatures in de sector blijft groter dan het aantal afgestudeerden.

Maar dus niet op  Artesis! Dit jaar telt onze opleiding, met 50 studenten in het eerste jaar en 50 in de daarop volgende twee jaren, voor het eerst 100 potentiële bachelors in spe. De hogeschool doet dan ook zijn best om studenten zo goed mogelijk op te vangen en kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Zo wordt jaarlijkse een info-avond voor de ouders van onze eerstejaars  studenten georganiseerd, worden buitenlandse stages gestimuleerd en is er een uitstekende samenwerking en afstemming met het bedrijfsleven,
Voorts komen er topsprekers uit de praktijk gastcolleges geven, is er studiebegeleiding voorzien en staat een enthousiast team van jonge lectoren klaar om de studenten klaar te stomen voor een boeiende toekomst in de sector van elektronica en ICT.

En toch is nog ruimte om te groeien. Een recent uitgevoerde analyse van de woonplaatsen van onze eerstejaarsstudenten geeft duidelijk aan dat er nog ‘onontgonnen’ gebieden zijn. De overgrote meerderheid van onze studenten komen uit het oostelijk en noordelijk deel van de provincie Antwerpen. Vanuit het Waasland en de regio rond de A12 naar Boom komt er een opmerkelijk lager aantal studenten.

De redenen hiervoor moeten we nog onderzoeken. Bij een enquête, uitgevoerd bij de eerstejaars, werd gepolst naar de hoofdredenen waarom ze voor deze opleiding hebben gekozen en niet voor een
soortgelijke opleiding (bijvoorbeeld de Katholieke Hogeschool Kempen).
De top 3 van de redenen bleek te zijn:

• Bezoek tijdens opencampusdag (>50%)
• De website
• Vrienden die reeds hier studeerden

Onze huidige strategie bestaat er dan ook uit om enerzijds tenminste een status quo te behouden qua studentenaantallen en op termijn zelfs te groeien.