We bieden verschillende mogelijkheden tot samenwerking aan om in te kunnen spelen op de noden van de industrie.

  1. Enkele studenten werken 1 semester aan een project (2e of 3e jaar)
  2. Een groep studenten werkt gedurende enkele weken intensief aan een project (3e jaar)
  3. Een student werkt een volledig semester voltijds aan je project (3e jaar, bachelorproef)
  4. Meerdere studenten met verschillende achtergronden en nationaliteiten werken een volledig semester voltijds aan je project. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen. (Meer info: http://epsantwerp.wordpress.com/)
  5. Via overheidsfinanciering voor R&D werkt een onderzoeker voltijds voor je project (al dan niet in samenwerking met een universiteit) (KMO innovatieportefeuille, IWT Tetra, FP7,…)
  6. Een collega via een project (deels) inschakelen om een project te begeleiden, denk bijvoorbeeld in de hoedanigheid van scrum-master.

Praktische voorbeelden:

  • Een smartphone toepassing voor monitoring van patienten met syndroom van Down. (studenten 2e jaar)
  • Embedded systeem voor warehouse monitoring & automation (KMO innovatieportefeuille)

Contacteer ons:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message